Cập nhật: 31/12/2014
Vị trí Họ và tên Tài sản của VIP
(Tỷ đồng)
Năm sinh Học vấn Cư trú Doanh nghiệp
2014 2014*** 2013*** Tên công ty Mã CK Ngành nghề P/E
1 Phạm Nhật Vượng
Chủ tịch HĐQT VIC
20.188,252 19.923,582 1968 Kỹ sư Hà Nội Tập đoàn VinGroup VIC Đầu tư và phát triển bất động sản 12,3
2 Đoàn Nguyên Đức
Chủ tịch HĐQT HAG
7.575,118 6.387,903 1963 Hệ 12/12 Gia Lai Công ty Hoàng Anh Gia Lai HAG Đầu tư và phát triển bất động sản 7,8
3 Trần Đình Long
Chủ tịch HĐQT HPG
6.159,040 4.153,184 1961 Cử nhân Hà Nội Tập đoàn Hòa Phát HPG Thép 7,4
4 Phạm Thu Hương
Phó Chủ tịch HĐQT VIC; Vợ ông Phạm Nhật Vượng_Chủ tịch HĐQT VIC
3.481,230 3.435,590 1969 Cử nhân Hà Nội Tập đoàn VinGroup VIC Đầu tư và phát triển bất động sản 12,3
5 Phạm Thúy Hằng
Phó Chủ tịch HĐQT VIC; Em ông Phạm Nhật Vượng_Chủ tịch HĐQT VIC
2.324,898 2.294,419 1974 Cử nhân Hà Nội Tập đoàn VinGroup VIC Đầu tư và phát triển bất động sản 12,3
6 Nguyễn Hoàng Yến
Ủy viên HĐQT MSN; Vợ ông Nguyễn Đăng Quang_Chủ tịch HĐQT MSN - Tổng giám đốc MSN
2.176,964 1.796,805 1963 Cử nhân TP HCM Tập đoàn Ma San MSN Thực phẩm -
7 Vũ Thị Hiền
Vợ ông Trần Đình Long_Chủ tịch HĐQT HPG
1.886,327 1.271,994 - Tập đoàn Hòa Phát HPG Thép 7,4
8 Chu Thị Bình
Phó TGĐ MPC - Ủy viên HĐQT MPC - Ủy viên HĐQT MPC; Vợ ông Lê Văn Quang_Tổng giám đốc MPC - Chủ tịch HĐQT MPC
1.834,876 419,400 1964 hệ 10/10 Cà Mau Tập đoàn Thủy hải sản Minh Phú MPC Nông sản và thủy hải sản 10,7
9 Nguyễn Duy Hưng
Chủ tịch HĐQT PAN - Chủ tịch HĐQT SSI
1.799,407 679,543 1962 Cử nhân Hà Nội CTCK Sài Gòn
Công ty Thực phẩm Sao Ta
Công ty Xuyên Thái Bình
Công ty Viglacera Đông Anh
SSI
FMC
PAN
DAC
Dịch vụ đầu tư
Nông sản và thủy hải sản
Dịch vụ tiêu dùng chuyên dụng
Nguyên vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
13,6
10 Lê Phước Vũ
Chủ tịch HĐQT HSG
1.798,690 1.770,413 1963 hệ 12/12 TP HCM Tập đoàn Hoa Sen HSG Thép 11,2
11 Trương Thị Lệ Khanh
Tổng giám đốc VHC - Chủ tịch HĐQT VHC
1.727,298 549,239 1961 Cử nhân TP HCM Công ty Vĩnh Hoàn VHC Nông sản và thủy hải sản 5,9
12 Lê Văn Quang
Tổng giám đốc MPC - Chủ tịch HĐQT MPC
1.675,905 383,064 1958 hệ 10/10 TP HCM Tập đoàn Thủy hải sản Minh Phú MPC Nông sản và thủy hải sản 10,7
13 Dương Ngọc Minh
Chủ tịch HĐQT VTF - Tổng giám đốc HVG - Chủ tịch HĐQT HVG - Phó Chủ tịch HĐQT AGF
1.350,313 1.065,111 1956 - TP HCM Công ty Hùng Vương
Công ty Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng
HVG
VTF
Nông sản và thủy hải sản
Nông sản và thủy hải sản
10,9
14 Nguyễn Văn Đạt
Chủ tịch HĐQT PDR - Tổng giám đốc PDR
1.236,480 1.320,960 1970 Cử nhân TP HCM Công ty Phát triển Bất động sản Phát Đạt PDR Đầu tư và phát triển bất động sản 213,5
15 Đặng Thành Tâm
Chủ tịch HĐQT KBC - Chủ tịch HĐQT SGT
1.213,908 1.195,200 1964 Đại học TP HCM Công ty Công nghệ Viễn thông Sài Gòn
Công ty Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo
Ngân hàng Nam Việt
Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc
SGT
ITA
NVB
KBC
Phần mềm
Đầu tư và phát triển bất động sản
Ngân hàng
Đầu tư và phát triển bất động sản
21,2
16 Trần Kim Thành
Phó Chủ tịch HĐQT TLG - Chủ tịch HĐQT KDC
1.056,209 894,477 1960 Đại học TP HCM Công ty Kinh Đô
Tập đoàn Thiên Long
KDC
TLG
Thực phẩm
Cửa hàng chuyên dụng
15,3
17 Trầm Trọng Ngân
Con ông Trầm Bê_Phó Chủ tịch HĐQT STB - Ủy viên HĐQT BCI
984,960 941,184 1981 - Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín STB Ngân hàng 8,2
18 Trương Gia Bình
Chủ tịch HĐQT FPT
943,158 921,254 1956 Tiến sĩ Hà Nội Công ty FPT FPT Dịch vụ máy tính 8,5
19 Trịnh Văn Quyết
Chủ tịch HĐQT FLC
890,997 48,400 1975 Tiến sĩ Hà Nội Tập đoàn FLC FLC Đầu tư và phát triển bất động sản 4,7
20 Trần Lệ Nguyên
Ủy viên HĐQT TLG - Phó Chủ tịch HĐQT KDC - Tổng giám đốc KDC; Em ông Trần Kim Thành_Phó Chủ tịch HĐQT TLG - Chủ tịch HĐQT KDC
837,646 713,426 1968 Quản trị TP HCM Công ty Kinh Đô
Tập đoàn Thiên Long
KDC
TLG
Thực phẩm
Cửa hàng chuyên dụng
15,3
21 Nguyễn Trọng Thông
Người CBTT HDG - Chủ tịch HĐQT HDG - Tổng giám đốc HDG
770,874 207,301 1953 Đại học Tập đoàn Hà Đô HDG Đầu tư và phát triển bất động sản 19,2
22 Nguyễn Hồng Nam
Phó TGĐ SSI - Ủy viên HĐQT SSI - Người CBTT SSI; Em ông Nguyễn Duy Hưng_Chủ tịch HĐQT PAN - Chủ tịch HĐQT SSI
694,320 283,895 1967 Thạc sĩ khoa học TP HCM CTCK Sài Gòn SSI Dịch vụ đầu tư 13,6
23 Trần Tuấn Dương
Phó Chủ tịch HĐQT HPG - Tổng giám đốc HPG
687,516 463,608 1963 Cử nhân Hà Nội Tập đoàn Hòa Phát HPG Thép 7,4
24 Nguyễn Mạnh Tuấn
Phó Chủ tịch HĐQT HPG
675,768 455,686 1962 Cử nhân kinh tế Hà Nội Tập đoàn Hòa Phát HPG Thép 7,4
25 Nguyễn Thị Như Loan
Tổng giám đốc QCG - Chủ tịch HĐQT QCG
587,653 393,788 1960 hệ 12/12 Gia Lai Công ty Quốc Cường Gia Lai QCG Đầu tư và phát triển bất động sản 160,4
26 Đinh Anh Huân
Cổ đông lớn MWG
575,935 - - Công ty đầu tư thế giới di động MWG Cửa hàng chuyên dụng 45,5
27 Đặng Phước Thành
Chủ tịch HĐQT VNS
560,906 497,103 1957 Cử nhân TP HCM Công ty Ánh Dương Việt Nam VNS Du lịch 7,0
28 Nguyễn Ngọc Quang
Cổ đông lớn HPG
506,698 341,678 1960 Trung cấp Hà Nội Tập đoàn Hòa Phát HPG Thép 7,4
29 Doãn Gia Cường
Phó Chủ tịch HĐQT HPG
506,698 341,678 1963 Thạc sĩ Hà Nội Tập đoàn Hòa Phát HPG Thép 7,4
30 Bùi Quang Ngọc
Phó Chủ tịch HĐQT FPT - Tổng giám đốc FPT
490,728 536,244 1956 Tiến sĩ Hà Nội Công ty FPT FPT Dịch vụ máy tính 8,5
31 Nguyễn Huy Hiếu
Ủy viên HĐQT DRC
465,214 - - Công ty Cao Su Đà Nẵng DRC Lốp xe 13,5
32 Trần Hùng Huy
Chủ tịch HĐQT ACB
443,090 448,844 1978 Tiến sĩ TP HCM Ngân hàng Á Châu ACB Ngân hàng 26,1
33 Đặng Thị Hoàng Yến
Chủ tịch HĐQT ITA; Chị ông Đặng Thành Tâm_Chủ tịch HĐQT KBC - Chủ tịch HĐQT SGT
434,797 358,708 1959 hệ 10/10 TP HCM Công ty Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo ITA Đầu tư và phát triển bất động sản 46,5
34 Trầm Khải Hòa
Ủy viên HĐQT STB; Con ông Trầm Bê_Phó Chủ tịch HĐQT STB - Ủy viên HĐQT BCI
432,626 408,239 1988 - Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín STB Ngân hàng 8,2
35 Nguyễn Ngọc Hải
Chồng bà Nguyễn Thị Mai Thanh_Tổng giám đốc REE - Chủ tịch HĐQT REE
414,762 435,353 - Công ty Cơ điện lạnh REE Máy công nghiệp 8,9
36 Đỗ Văn Bình
Phó Chủ tịch HĐQT SJS
396,580 292,300 1960 - Hà Nội Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà SJS Đầu tư và phát triển bất động sản 38,8
37 Vương Ngọc Xiềm
Ủy viên HĐQT KDC - Phó TGĐ KDC; Em ông Trần Kim Thành_Phó Chủ tịch HĐQT TLG - Chủ tịch HĐQT KDC
349,520 294,627 1962 hệ 12/12 TP HCM Công ty Kinh Đô KDC Thực phẩm 15,3
38 Lê Thị Dịu Minh
Con ông Lê Văn Quang_Tổng giám đốc MPC - Chủ tịch HĐQT MPC
331,275 75,720 1986 hệ 12/12 TP HCM Tập đoàn Thủy hải sản Minh Phú MPC Nông sản và thủy hải sản 10,7
39 Nguyễn Thị Thanh Thủy
Vợ ông Hồ Hùng Anh_Phó Chủ tịch HĐQT MSN
312,847 - - Tập đoàn Ma San MSN Thực phẩm -
40 Nguyễn Thị Diệu Hiền
Vợ ông Nguyễn Văn Đạt_Chủ tịch HĐQT PDR - Tổng giám đốc PDR
309,120 330,240 - Công ty Phát triển Bất động sản Phát Đạt PDR Đầu tư và phát triển bất động sản 213,5
41 Đào Hữu Huyền
Người CBTT DGC - Chủ tịch HĐQT DGC - Tổng giám đốc DGC
306,348 - 1956 - Công ty Bột giặt và Hóa chất Đức Giang DGC Hóa chất thông thường 6,2
42 Cao Thị Ngọc Dung
Tổng giám đốc PNJ - Chủ tịch HĐQT PNJ
305,901 234,742 1957 Cử nhân TP HCM Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNJ Đồ may mặc, trang sức, phụ kiện 12,8
43 Đỗ Hữu Hạ
Chủ tịch HĐQT HHS
303,833 543,105 1955 Cử nhân Hà Nội Công ty Đầu tư - Dịch vụ Hoàng Huy HHS Ôtô 7,4
44 Bùi Pháp
Chủ tịch HĐQT DLG - Ủy viên HĐQT DL1
300,285 129,527 1962 Chuyên viên kinh tế Gia Lai Công ty Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai
Tập đoàn Đức Long Gia Lai
DL1
DLG
Dịch vụ vận tải
Đồ đạc, nội thất
7,1
45 Nguyễn Thị Mai Thanh
Tổng giám đốc REE - Chủ tịch HĐQT REE
297,496 294,293 1952 Đại học TP HCM Công ty Cơ điện lạnh REE Máy công nghiệp 8,9
46 Doãn Tới
Tổng giám đốc ANV - Chủ tịch HĐQT ANV
293,510 254,575 1954 hệ 10/10 An Giang Công ty Nam Việt ANV Nông sản và thủy hải sản 28,7
47 Phan Huy Khang
Phó Chủ tịch HĐQT STB - Tổng giám đốc STB
286,637 273,898 Cử nhân Tài chính Tín dụng Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín STB Ngân hàng 8,2
48 Phạm Hồng Linh
Chị bà Phạm Thúy Hằng_Phó Chủ tịch HĐQT VIC
279,573 275,906 1965 - Hà Nội Tập đoàn VinGroup VIC Đầu tư và phát triển bất động sản 12,3
49 Nguyễn Thanh Nghĩa
Tổng giám đốc DTL - Chủ tịch HĐQT DTL - Phó Chủ tịch HĐQT DHC
269,781 262,613 1963 hệ 12/12 TP HCM Công ty Thủy sản Mekong
Công ty Đại Thiên Lộc
Công ty Đông Hải Bến Tre
AAM
DTL
DHC
Nông sản và thủy hải sản
Thép
Giấy
11,5
50 Nguyễn Xuân Quang
Chủ tịch HĐQT NLG - Tổng giám đốc NLG
265,842 251,200 1960 hệ 12/12 TP HCM Công ty Đầu tư Nam Long NLG Đầu tư và phát triển bất động sản 50,8
51 Mai Kiều Liên
Tổng giám đốc VNM - Chủ tịch HĐQT VNM
259,624 305,840 1953 Đại học TP HCM Công ty Sữa Việt Nam VNM Thực phẩm 13,7
52 Nguyễn Như So
Tổng giám đốc DBC - Chủ tịch HĐQT DBC
258,832 181,653 1957 Cử nhân Bắc Ninh Tập đoàn Dabaco Việt Nam DBC Nông sản và thủy hải sản 9,2
53 Trần Mộng Hùng
Ủy viên HĐQT ACB; Bố ông Trần Hùng Huy_Chủ tịch HĐQT ACB
254,467 257,772 1953 Cử nhân TP HCM Ngân hàng Á Châu ACB Ngân hàng 26,1
54 Nguyễn Đức Tài
Tổng giám đốc MWG - Chủ tịch HĐQT MWG
248,873 - 1969 - Công ty đầu tư thế giới di động MWG Cửa hàng chuyên dụng 45,5
55 Nguyễn Quốc Thành
Chồng bà Phạm Thúy Hằng_Phó Chủ tịch HĐQT VIC
247,536 244,289 - Tập đoàn VinGroup VIC Đầu tư và phát triển bất động sản 12,3
56 Liu Cheng Min
Chủ tịch HĐQT TKU
235,898 5,137 1947 Đại học Đài Loan Công ty Công nghiệp Tung Kuang TKU Nhôm 4,9
57 Ngô Thị Thông
Chủ tịch HĐQT NHW - Tổng giám đốc NHW
230,857 155,086 1952 Đại học TP HCM Công ty Ngô Han NHW Thiết bị viễn thông 5,3
58 Nguyễn Thị Kim Xuân
Cổ đông lớn KBC
226,205 - 1959 - Hà Nội Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc KBC Đầu tư và phát triển bất động sản 12,7
59 Lê Văn Hướng
Tổng giám đốc JVC - Chủ tịch HĐQT JVC
222,711 221,862 1976 hệ 12/12 Hà Nội Công ty Thiết bị Y tế Việt Nhật JVC Thiết bị y tế 7,5
60 Vương Quốc Trụ
Em ông Trần Kim Thành_Phó Chủ tịch HĐQT TLG - Chủ tịch HĐQT KDC
222,369 185,822 - Công ty Kinh Đô KDC Thực phẩm 15,3
61 Đỗ Quang Hiển
Chủ tịch HĐQT SHS - Chủ tịch HĐQT SHB
216,439 184,298 1962 hệ 12/12 Hà Nội Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội
CTCK Sài Gòn Hà Nội
SHB
SHS
Ngân hàng
Dịch vụ đầu tư
8,9
62 Trương Thị Thanh Thanh
Chị ông Trương Gia Bình_Chủ tịch HĐQT FPT
214,583 (*) 1951 Cử nhân TP HCM Công ty FPT FPT Dịch vụ máy tính 8,5
63 Lê Thị Thúy Hải
Vợ ông Đặng Quốc Dũng_Ủy viên HĐQT NTP
214,369 0,474 - Hải Phòng Công ty Nhựa Thiếu niên Tiền Phong NTP Nguyên vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt 8,1
64 Lê Văn Điệp
Phó TGĐ MPC; Em ông Lê Văn Quang_Tổng giám đốc MPC - Chủ tịch HĐQT MPC
206,372 47,171 1972 hệ 12/12 Cà Mau Tập đoàn Thủy hải sản Minh Phú MPC Nông sản và thủy hải sản 10,7
65 Đặng Thành Duy
Phó TGĐ VNS; Con ông Đặng Phước Thành_Chủ tịch HĐQT VNS
201,496 281,576 1984 Cử nhân TP HCM Công ty Ánh Dương Việt Nam VNS Du lịch 7,0
66 Puan Kwong Siing
Ủy viên HĐQT SKG - Tổng giám đốc SKG
197,796 - - Công ty Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang SKG Vận tải biển 9,5
67 Đặng Huỳnh Ức My
Ủy viên HĐQT BHS - Chủ tịch HĐQT SBT - Tổng giám đốc SBT; Em ông Đặng Hồng Anh_Tổng giám đốc SCR - Chủ tịch HĐQT SCR
194,371 67,304 1981 hệ 12/12 TP HCM Công ty Đường Biên Hòa
Công ty Đường Ninh Hòa
Công ty Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai
Công ty Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
BHS
NHS
SEC
SCR
Thực phẩm
Thực phẩm
Thực phẩm
Đầu tư và phát triển bất động sản
4,0
68 Hà Hoài Nam
Chủ tịch HĐQT KLS
185,931 157,598 1972 Cử nhân Hà Nội CTCK Kim Long KLS Dịch vụ đầu tư 11,3
69 Trần Minh Hoàng
Em ông Trần Hùng Huy_Chủ tịch HĐQT ACB
177,160 179,461 - TP HCM Ngân hàng Á Châu ACB Ngân hàng 26,1
70 Nguyễn Thiều Nam
Phó TGĐ MSN - Ủy viên HĐQT MSN
175,163 174,108 1970 Cử nhân TP HCM Tập đoàn Ma San MSN Thực phẩm -
71 Nguyễn Hoàng Minh
Tổng giám đốc KAC - Chủ tịch HĐQT KAC
175,161 98,682 1959 Hệ 12/12 TP HCM Công ty Đầu tư Địa ốc Khang An KAC Đầu tư và phát triển bất động sản 180,0
72 Nguyễn Văn Tô
Phó Chủ tịch HĐQT HDG
174,614 66,825 1955 Đại học Tập đoàn Hà Đô HDG Đầu tư và phát triển bất động sản 19,2
73 Đặng Thu Thủy
Ủy viên HĐQT ACB; Mẹ ông Trần Hùng Huy_Chủ tịch HĐQT ACB
169,071 171,267 Cử nhân TP HCM Ngân hàng Á Châu ACB Ngân hàng 26,1
74 Đỗ Hữu Hậu
Ủy viên HĐQT HHS; Con ông Đỗ Hữu Hạ_Chủ tịch HĐQT HHS
168,071 239,871 1984 Cử nhân Kinh Tế Hải Phòng Công ty Đầu tư - Dịch vụ Hoàng Huy HHS Ôtô 7,4
75 Hoàng Thị Xuân Hương
Vợ ông Lê Phước Vũ_Chủ tịch HĐQT HSG
163,875 277,451 - Tập đoàn Hoa Sen HSG Thép 11,2
76 Trần Đặng Thu Thảo
Chị ông Trần Hùng Huy_Chủ tịch HĐQT ACB
162,813 164,927 - TP HCM Ngân hàng Á Châu ACB Ngân hàng 26,1
77 Đỗ Thị Thu Hà
Chị ông Đỗ Quang Hiển_Chủ tịch HĐQT SHS - Chủ tịch HĐQT SHB
161,949 102,541 - Hà Nội Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội
CTCK Sài Gòn Hà Nội
SHB
SHS
Ngân hàng
Dịch vụ đầu tư
8,9
78 Đặng Nguyễn Quỳnh Anh
Con ông Đặng Thành Tâm_Chủ tịch HĐQT KBC - Chủ tịch HĐQT SGT
159,000 0,165 - Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc KBC Đầu tư và phát triển bất động sản 12,7
79 Nguyễn Thị Bích Ngọc
Vợ ông Nguyễn Xuân Quang_Chủ tịch HĐQT NLG - Tổng giám đốc NLG
158,199 154,604 - Công ty Đầu tư Nam Long NLG Đầu tư và phát triển bất động sản 50,8
80 Nguyễn Thái Nga
Ủy viên HĐQT DQC
157,695 95,753 1984 - TP HCM Công ty Bóng đèn Điện Quang DQC Thiết bị điện 5,8
81 Đỗ Cao Bảo
Ủy viên HĐQT FPT
155,627 151,175 1957 Cử nhân Toán Hà Nội Công ty FPT FPT Dịch vụ máy tính 8,5
82 Lâm Mẫu Diệp
Vợ ông Võ Phú Đức_Ủy viên HĐQT VHC
154,502 49,128 - Công ty Vĩnh Hoàn VHC Nông sản và thủy hải sản 5,9
83 Bùi Văn Hữu
Tổng giám đốc TMT - Chủ tịch HĐQT TMT
154,032 26,131 1960 Cử nhân kinh tế Hà Nội Công ty Ô tô TMT TMT Ôtô 10,7
84 Vũ Thị Hiệp
Vợ ông Trần Tuấn Dương_Phó Chủ tịch HĐQT HPG - Tổng giám đốc HPG
151,958 102,469 - Tập đoàn Hòa Phát HPG Thép 7,4
85 Đào Hữu Hoàng
Chủ tịch HĐQT SPM
151,316 116,598 1963 Cử nhân Y khoa TP HCM Công ty S.P.M SPM Dược phẩm 12,0
86 Trần Thanh Phong
Phó Chủ tịch HĐQT NLG
149,092 145,704 1966 Kỹ sư TP HCM Công ty Đầu tư Nam Long NLG Đầu tư và phát triển bất động sản 50,8
87 Ngô Thị Ngọc Liễu
Cổ đông lớn NLG
148,432 161,970 - Công ty Đầu tư Nam Long NLG Đầu tư và phát triển bất động sản 50,8
88 Trần Huy Thanh Tùng
Trưởng BKS MWG
148,318 - 1970 - Công ty đầu tư thế giới di động MWG Cửa hàng chuyên dụng 45,5
89 Hà Trọng Nam
Ủy viên HĐQT OGC - Chủ tịch HĐQT OCH
147,455 162,142 - Hà Nội Công ty Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương OCH Đầu tư và phát triển bất động sản 54,8
90 Trần Lê Quân
Ủy viên HĐQT MWG
145,650 - 1960 - Công ty đầu tư thế giới di động MWG Cửa hàng chuyên dụng 45,5
91 Đặng Thu Hà
Em bà Đặng Thu Thủy_Ủy viên HĐQT ACB
145,441 147,329 - Ngân hàng Á Châu ACB Ngân hàng 26,1
92 Đặng Hồng Anh
Tổng giám đốc SCR - Chủ tịch HĐQT SCR
143,594 233,373 1980 hệ 12/12 TP HCM Công ty Địa ốc Sài Gòn Thương Tín SCR Đầu tư và phát triển bất động sản 42,2
93 Đoàn Nguyên Thu
Phó TGĐ HAG - Ủy viên HĐQT HAG; Em ông Đoàn Nguyên Đức_Chủ tịch HĐQT HAG
142,710 120,344 1977 MBA Gia Lai Công ty Hoàng Anh Gia Lai HAG Đầu tư và phát triển bất động sản 7,8
94 Phan Thị Thu Thủy
Vợ ông Trần Lê Quân_Ủy viên HĐQT MWG
141,342 - - Công ty đầu tư thế giới di động MWG Cửa hàng chuyên dụng 45,5
95 Nguyễn Mạnh Hà
Chủ tịch HĐQT TLH
132,898 111,992 1962 Quản trị Đồng Nai Tập đoàn thép Tiến Lên TLH Thép 24,4
96 Lê Viết Hải
Chủ tịch HĐQT HBC - Tổng giám đốc HBC
131,077 117,550 1958 - Công ty Xây Dựng và Kinh Doanh Địa ốc Hòa Bình HBC Đầu tư và phát triển bất động sản 20,5
97 Nguyễn Bá Dương
Chủ tịch HĐQT CTD - Tổng giám đốc CTD
126,236 111,841 1959 Kiến trúc sư TP HCM Công ty Xây dựng Cotec CTD Công trình xây dựng 7,9
98 Phạm Thị Tuyết Mai
Vợ ông Phạm Văn Khương_Phó TGĐ VIC
125,498 123,851 - Tập đoàn VinGroup VIC Đầu tư và phát triển bất động sản 12,3
99 Dương Hoàng Quỳnh Như
Ủy viên HĐQT STB
125,197 119,633 1982 MBA Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín STB Ngân hàng 8,2
100 Đinh Quang Chiến
Ủy viên HĐQT SEB - Ủy viên HĐQT NTL
124,785 30,905 1967 Đại học Hà Nội Công ty Phát triển đô thị Từ Liêm
Công ty Đầu tư và Phát triển điện miền Trung
NTL
SEB
Đầu tư và phát triển bất động sản
Điện
11,1

- Nguồn dữ liệu: Cáo bạch và thông tin doanh nghiệp niêm yết tại hai Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và TP HCM.

- (*) : Thuộc doanh nghiệp mới lên sàn trong năm 2014, hoặc trong 2013 chưa có thông tin.

- (**) : Tổng giá trị cổ phiếu nắm giữ tính theo giá đóng cửa phiên giao dịch 31/12/2014.

- (***) : Tổng giá trị cổ phiếu nắm giữ tính theo giá đóng cửa phiên giao dịch 28/12/2013.

Đối tác cung cấp dữ liệu
vndirect

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam