Trần Hùng Huy

Chủ tịch HĐQT ACB

Mã CK: ACB

Vị trí : 32

Vị trí năm ngoái: 27

Tài sản: 443,090

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Trần Hùng Huy
Vị trí:
Chủ tịch Hội đồng quản trị ACB
Giới tính:
Nam
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
1978
Nơi sinh:
TP. HCM
Quê quán:
Tiền Giang
Điện thoại cơ quan:
(84-8) 3929 0999
Trình độ văn hóa:
12/12
Trình độ chuyên môn:
Tiến sỹ Kinh tế, Đại học Golden Gate, Hoa kỳ; Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Đại học Chapman, Hoa Kì
Chức vụ hiện tại:
Chủ tịch HĐQT ACB
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam