Trần Đặng Thu Thảo

Chị ông Trần Hùng Huy_Chủ tịch HĐQT ACB

Mã CK: ACB

Vị trí : 76

Vị trí năm ngoái: 68

Tài sản: 162,813

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Trần Đặng Thu Thảo
Vị trí:
CHỊ ông Trần Hùng Huy
Giới tính:
Nữ
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
Nơi sinh:
Tp. HCM
Quê quán:
Tiền Giang
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Cổ đông của ACB
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Trần Hùng Huy Em trai 448,844
Đặng Thu Thủy Mẹ 171,267
Trần Mộng Hùng Bố 257,772
Trần Minh Hoàng Em trai 179,461
Biến động tài sản

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam