Đỗ Hữu Hạ

Chủ tịch HĐQT HHS

Mã CK: HHS

Vị trí : 43

Vị trí năm ngoái: 21

Tài sản: 303,833

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Đỗ Hữu Hạ
Vị trí:
Chủ tịch Hội đồng quản trị HHS
Giới tính:
Nam
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
1955
Nơi sinh:
Hải Phòng
Quê quán:
Hải Phòng
Điện thoại cơ quan:
0903416081
Trình độ văn hóa:
10/10
Trình độ chuyên môn:
Quản lý
Chức vụ hiện tại:
Tổng giám đốc Công ty CP ĐT DV TC Hoàng Huy
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam