Doãn Tới

Tổng giám đốc ANV - Chủ tịch HĐQT ANV

Mã CK: ANV

Vị trí : 46

Vị trí năm ngoái: 48

Tài sản: 293,510

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Doãn Tới
Vị trí:
Chủ tịch Hội đồng quản trị ANV - Tổng giám đốc ANV
Giới tính:
Nam
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
1954
Nơi sinh:
Thanh Hóa
Quê quán:
Thanh Hóa
Điện thoại cơ quan:
(076) 834 060
Trình độ văn hóa:
12/12
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Luật
Chức vụ hiện tại:
Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nam Việt
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Doãn Chí Thanh Con 76,500
Doãn Quốc Xã Em ruột 0,085
Biến động tài sản

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam