Nguyễn Văn Tô

Phó Chủ tịch HĐQT HDG

Mã CK: HDG

Vị trí : 72

Vị trí năm ngoái: 127

Tài sản: 174,614

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Văn Tô
Vị trí:
Phó Tổng giám đốc HDG - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị HDG
Giới tính:
Nam
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
20368
Nơi sinh:
Hà Nội
Quê quán:
Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội
Điện thoại cơ quan:
04 38310347 – 04 38310348
Trình độ văn hóa:
Đại học
Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư điện
Chức vụ hiện tại:
Phó Tổng giám đốc HDG - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị HDG
Chức vụ tại tổ chức khác:
Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Hà Đô 1, Công ty Cổ phần Hà Đô 2, Công ty Cổ phần Hà Đô 4
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Hoàng Thị Phương Điểu Vợ
Biến động tài sản

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam