Bùi Văn Hữu

Tổng giám đốc TMT - Chủ tịch HĐQT TMT

Mã CK: TMT

Vị trí : 83

Vị trí năm ngoái: 271

Tài sản: 154,032

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Bùi Văn Hữu
Vị trí:
Tổng giám đốc TMT - Chủ tịch Hội đồng quản trị TMT
Giới tính:
Nam
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
16/04/1960
Nơi sinh:
Quê quán:
Hồng Hà, Tp. Hưng Yên, Hưng Yên
Điện thoại cơ quan:
04 38 628 305
Trình độ văn hóa:
10/10
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Kinh tế
Chức vụ hiện tại:
Tổng giám đốc TMT - Chủ tịch Hội đồng quản trị TMT
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Bùi Quốc Công Em
Biến động tài sản

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam