Nguyễn Hoàng Yến

Ủy viên HĐQT MSN; Vợ ông Nguyễn Đăng Quang_Chủ tịch HĐQT MSN - Tổng giám đốc MSN

Mã CK: MSN

Vị trí : 6

Vị trí năm ngoái: 6

Tài sản: 2.176,964

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Hoàng Yến
Vị trí:
Thành viên Hội đồng quản trị MSN
Giới tính:
Nữ
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
1963
Nơi sinh:
Hà Nội
Quê quán:
Hà Nam Ninh
Điện thoại cơ quan:
08 6256 3862
Trình độ văn hóa:
Đại học
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Nga văn
Chức vụ hiện tại:
Thành viên HĐQT Tập đoàn Ma San
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Nguyễn Đăng Quang Chồng 0,001
Biến động tài sản

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam