Lê Thị Dịu Minh

Con ông Lê Văn Quang_Tổng giám đốc MPC - Chủ tịch HĐQT MPC

Mã CK: MPC

Vị trí : 38

Vị trí năm ngoái: 114

Tài sản: 331,275

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Lê Thị Dịu Minh
Vị trí:
CON ông Lê Văn Quang
Giới tính:
Nữ
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
1986
Nơi sinh:
Quê quán:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
hệ 12/12
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Cổ đông lớn MPC
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Lê Văn Quang Bố 75,720
Biến động tài sản

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam