Nguyễn Quốc Thành

Chồng bà Phạm Thúy Hằng_Phó Chủ tịch HĐQT VIC

Mã CK: VIC

Vị trí : 55

Vị trí năm ngoái: 50

Tài sản: 247,536

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Quốc Thành
Vị trí:
CHỒNG bà Phạm Thúy Hằng
Giới tính:
Nam
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam