Nguyễn Trọng Thông

Người CBTT HDG - Chủ tịch HĐQT HDG - Tổng giám đốc HDG

Mã CK: HDG

Vị trí : 21

Vị trí năm ngoái: 57

Tài sản: 770,874

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Trọng Thông
Vị trí:
Chủ tịch Hội đồng quản trị HDG - Người CBTT HDG - Tổng giám đốc HDG
Giới tính:
Nam
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
19705
Nơi sinh:
Hà Tĩnh
Quê quán:
Xã Thạch Tiến, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại cơ quan:
04 38310347 04 38310348
Trình độ văn hóa:
Đại học
Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư xây dựng
Chức vụ hiện tại:
Chủ tịch Hội đồng quản trị HDG - Người CBTT HDG - Tổng giám đốc HDG
Chức vụ tại tổ chức khác:
Không
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Nguyễn Thị Xuân Lan Chị gái
Biến động tài sản

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam