Hoàng Thị Xuân Hương

Vợ ông Lê Phước Vũ_Chủ tịch HĐQT HSG

Mã CK: HSG

Vị trí : 75

Vị trí năm ngoái: 43

Tài sản: 163,875

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Hoàng Thị Xuân Hương
Vị trí:
VỢ ông Lê Phước Vũ
Giới tính:
Nữ
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Lê Phước Vũ Chồng 1.770,413
Lê Hoàng Vũ Trí Con
Hoàng Đức Huy Anh ruột 1,503
Biến động tài sản

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam