Dương Ngọc Minh

Chủ tịch HĐQT VTF - Tổng giám đốc HVG - Chủ tịch HĐQT HVG - Phó Chủ tịch HĐQT AGF

Mã CK: HVG
VTF

Vị trí : 13

Vị trí năm ngoái: 13

Tài sản: 1.350,313

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Dương Ngọc Minh
Vị trí:
Chủ tịch Hội đồng quản trị VTF - Tổng giám đốc HVG - Chủ tịch Hội đồng quản trị HVG - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị AGF
Giới tính:
Nam
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
1956
Nơi sinh:
TP. HCM
Quê quán:
TP. HCM
Điện thoại cơ quan:
073 3854245
Trình độ văn hóa:
12/12
Trình độ chuyên môn:
Chế biến nuôi trồng thủy hải sản
Chức vụ hiện tại:
Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc CTCP Hùng Vương; Thành viên HĐQT CTCP XNK Thủy sản An Giang(Agrifish); Chủ tịch HĐQT Công ty Nuôi trồng Thủy sản Hùng Vương-Miền Tây; Chủ tịch HĐQT CTCP Địa Ốc An Lạc; Chủ tịch HĐQT các công ty con của CTCP Hùng Vương: Hùng Vương Vĩnh Long; An Lạc Tiền Giang; Châu Á Tiền Giang; Châu âu Tiền Giang
Chức vụ tại tổ chức khác:
 
Biến động tài sản

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam