Nguyễn Thanh Nghĩa

Tổng giám đốc DTL - Chủ tịch HĐQT DTL - Phó Chủ tịch HĐQT DHC

Mã CK: AAM
DTL
DHC

Vị trí : 49

Vị trí năm ngoái: 46

Tài sản: 269,781

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Thanh Nghĩa
Vị trí:
Tổng giám đốc DTL - Chủ tịch Hội đồng quản trị DTL - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị DHC
Giới tính:
Nam
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
1963
Nơi sinh:
Bình Định
Quê quán:
Bình Định
Điện thoại cơ quan:
0903723725
Trình độ văn hóa:
12/12
Trình độ chuyên môn:
Đại học
Chức vụ hiện tại:
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Đại Thiên Lộc
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Nguyễn Thị Bích Liên Vợ 86,154
Nguyễn Thanh Loan Con ruột 66,985
Nguyễn Thanh Dung Con ruột 27,612
Nguyễn Quang Quảng Anh ruột
Biến động tài sản

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam