Trương Thị Thanh Thanh

Chị ông Trương Gia Bình_Chủ tịch HĐQT FPT

Mã CK: FPT

Vị trí : 62

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 214,583

Thông tin cá nhân
Salution:
MS.
Họ và tên:
Trương Thị Thanh Thanh
Vị trí:
Chị ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT
Giới tính:
Nữ
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
1951
Nơi sinh:
Bình Định
Quê quán:
Điện Phong, Điện Bàn, Quảng Nam
ĐT liên lạc ở cơ quan:
(84-8)39252545
Trình độ văn hóa:
10/10
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Vật lý
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Không

Người liên quan
Em : Trương Gia Bình
Biến động tài sản

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam