Bùi Quang Ngọc

Phó Chủ tịch HĐQT FPT - Tổng giám đốc FPT

Mã CK: FPT

Vị trí : 30

Vị trí năm ngoái: 22

Tài sản: 490,728

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Bùi Quang Ngọc
Vị trí:
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT - Tổng giám đốc FPT
Giới tính:
Nam
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
1956
Nơi sinh:
Hà Nội
Quê quán:
Hưng Yên
Điện thoại cơ quan:
(84-4) 7300 7300
Trình độ văn hóa:
10/10
Trình độ chuyên môn:
Tiến sỹ Công nghệ Thông tin, Đại học Grenoble, Pháp, năm 1986
Chức vụ hiện tại:
Phó Chủ tịch HĐQT Công ty FPT, Phó Tổng giám đốc Công ty FPT
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam