Dương Hoàng Quỳnh Như

Ủy viên HĐQT STB

Mã CK: STB

Vị trí : 99

Vị trí năm ngoái: 88

Tài sản: 125,197

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Dương Hoàng Quỳnh Như
Vị trí:
Ủy viên Hội đồng quản trị STB
Giới tính:
Nữ
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
1982
Nơi sinh:
Quê quán:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Ủy viên Hội đồng quản trị STB
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam