Đoàn Nguyên Đức

Chủ tịch HĐQT HAG

Mã CK: HAG

Vị trí : 2

Vị trí năm ngoái: 2

Tài sản: 7.575,118

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Đoàn Nguyên Đức
Vị trí:
Chủ tịch Hội đồng quản trị HAG
Giới tính:
Nam
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
1963
Nơi sinh:
Bình Định
Quê quán:
Bình Định
Điện thoại cơ quan:
090 3506399
Trình độ văn hóa:
12/12
Trình độ chuyên môn:
Không
Chức vụ hiện tại:
Chủ tịch Hội đồng quản trị HAG
Chức vụ tại tổ chức khác:
 
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỷ đồng)
Nguyễn Thị Thơm Mẹ 2,802
Đoàn Thị Nguyên Dung Em ruột  
Đoàn Nguyên Ngôn Em ruột 0,384
Đoàn Thị Nguyên Vinh Em ruột 0,274
Đoàn Nguyên Thịnh Em ruột 9,112
Đoàn Thị Nguyên Xuân Em ruột 2,862
Đoàn Nguyên Thu Em ruột 120,344
Đoàn Thị Nguyên Thảo Em ruột 3,733
Đoàn Thị Nguyên Nguyên Em ruột 2,737
Biến động tài sản

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam