Đinh Anh Huân

Cổ đông lớn MWG

Mã CK: MWG

Vị trí : 26

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 575,935

Biến động tài sản

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam