Cao Thị Ngọc Dung

Tổng giám đốc PNJ - Chủ tịch HĐQT PNJ

Mã CK: PNJ

Vị trí : 42

Vị trí năm ngoái: 52

Tài sản: 305,901

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Cao Thị Ngọc Dung
Vị trí:
Chủ tịch Hội đồng quản trị PNJ - Tổng giám đốc PNJ
Giới tính:
Nữ
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
21042
Nơi sinh:
Quảng Ngãi
Quê quán:
Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
(08) 39.951.573
Trình độ văn hóa:
12/12
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Kinh tế
Chức vụ hiện tại:
Chủ tịch Hội đồng quản trị PNJ - Tổng giám đốc PNJ
Chức vụ tại tổ chức khác:
Không
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Trần Thị Môn Mẹ 6,660
Trần Phương Ngọc Thảo Con 58,587
Trần Phương Ngọc Giao Con 89,596
Cao Ngọc Hiệp Anh trai 0,676
Cao Thị Thúy Em gái
Cao Thị Ngọc Hồng Em gái 10,286
Cao Ngọc Huy Em trai 0,554
Cao Ngọc Duy Em trai 28,018
Cao Thị Ngọc Tâm Em gái 0,771
Cao Ngọc Hải Em trai 1,542
Cao Ngọc Vũ Em trai 1,542
Biến động tài sản

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam