Đặng Hồng Anh

Tổng giám đốc SCR - Chủ tịch HĐQT SCR

Mã CK: SCR

Vị trí : 92

Vị trí năm ngoái: 53

Tài sản: 143,594

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Đặng Hồng Anh
Vị trí:
Tổng giám đốc SCR - Chủ tịch Hội đồng quản trị SCR
Giới tính:
Nam
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Hoa
Năm sinh:
29497
Nơi sinh:
Tp. HCM
Quê quán:
Hải Nam
Điện thoại cơ quan:
(84-8) 3824 9988
Trình độ văn hóa:
12/12
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Kinh tế
Chức vụ hiện tại:
Tổng giám đốc SCR - Chủ tịch Hội đồng quản trị SCR
Chức vụ tại tổ chức khác:
Không
Biến động tài sản

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam