Nguyễn Hồng Nam

Phó TGĐ SSI - Ủy viên HĐQT SSI - Người CBTT SSI; Em ông Nguyễn Duy Hưng_Chủ tịch HĐQT PAN - Chủ tịch HĐQT SSI

Mã CK: SSI

Vị trí : 22

Vị trí năm ngoái: 41

Tài sản: 694,320

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Hồng Nam
Vị trí:
Người CBTT SSI - Ủy viên Hội đồng quản trị SSI - Phó Tổng giám đốc SSI
Giới tính:
Nam
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
1967
Nơi sinh:
Thanh Hóa
Quê quán:
Thanh Hóa
Điện thoại cơ quan:
(84-8) 8 242 897
Trình độ văn hóa:
12/12
Trình độ chuyên môn:
Thạc sỹ khoa học kỹ thuật
Chức vụ hiện tại:
Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI); Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn
Chức vụ tại tổ chức khác:
 
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỷ đồng)
Nguyễn Duy Hưng Anh ruột 2.294,419
Nguyễn Mạnh Hùng Em ruột 18,137
Hà Thị Thanh Vân Vợ 75,588
Biến động tài sản

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam