Puan Kwong Siing

Ủy viên HĐQT SKG - Tổng giám đốc SKG

Mã CK: SKG

Vị trí : 66

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 197,796

Biến động tài sản

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam