Đặng Nguyễn Quỳnh Anh

Con ông Đặng Thành Tâm_Chủ tịch HĐQT KBC - Chủ tịch HĐQT SGT

Mã CK: KBC

Vị trí : 78

Vị trí năm ngoái: 3996

Tài sản: 159,000

Biến động tài sản

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam