Đào Hữu Huyền

Người CBTT DGC - Chủ tịch HĐQT DGC - Tổng giám đốc DGC

Mã CK: DGC

Vị trí : 41

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 306,348

Biến động tài sản

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam