Thứ tư, 27/10/2021

Phó thủ tướng: Không quay lại thời giãn cách cả tỉnh

Chuyển sang trạng thái bình thường mới phải tuân thủ 5K, không để quay lại thời giãn cách cả tỉnh, cả khu vực mà chỉ quy mô cấp xã, huyện, theo Phó thủ tướng Vũ Đức Đam.