Đặng Thị Hoàng Yến

Chủ tịch HĐQT ITA; Chị ông Đặng Thành Tâm_Chủ tịch HĐQT KBC - Chủ tịch HĐQT SGT

Mã CK: ITA

Vị trí : 33

Vị trí năm ngoái: 33

Tài sản: 434,797

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Đặng Thị Hoàng Yến
Vị trí:
Chủ tịch Hội đồng quản trị ITA
Giới tính:
Nữ
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
1959
Nơi sinh:
Hải Phòng
Quê quán:
TP. HCM
Điện thoại cơ quan:
08 7505171
Trình độ văn hóa:
10/10
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân kinh tế
Chức vụ hiện tại:
Chủ tịch HĐQT Công ty CP KCN Tân Tạo
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Hoàng Thị Kim Tuyến Mẹ 0,295
Đặng Thành Tâm Em ruột 1.195,200
Đặng Thị Hoàng Phượng Em ruột 214,988
Đặng Quang Hạnh Em ruột 1,654
Biến động tài sản

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam