Nguyễn Thị Thanh Thủy

Vợ ông Hồ Hùng Anh_Phó Chủ tịch HĐQT MSN

Mã CK: MSN

Vị trí : 39

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 312,847

Biến động tài sản

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam