Trần Lê Quân

Ủy viên HĐQT MWG

Mã CK: MWG

Vị trí : 90

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 145,650

Biến động tài sản

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam