Nguyễn Đức Tài

Tổng giám đốc MWG - Chủ tịch HĐQT MWG

Mã CK: MWG

Vị trí : 54

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 248,873

Biến động tài sản

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam