Lâm Mẫu Diệp

Vợ ông Võ Phú Đức_Ủy viên HĐQT VHC

Mã CK: VHC

Vị trí : 82

Vị trí năm ngoái: 169

Tài sản: 154,502

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Lâm Mẫu Diệp
Vị trí:
VỢ ông Võ Phú Đức
Giới tính:
Nữ
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Cổ đông lớn VHC
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Võ Phú Đức Chồng 16,520
Biến động tài sản

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam