Lê Văn Điệp

Phó TGĐ MPC; Em ông Lê Văn Quang_Tổng giám đốc MPC - Chủ tịch HĐQT MPC

Mã CK: MPC

Vị trí : 64

Vị trí năm ngoái: 175

Tài sản: 206,372

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Lê Văn Điệp
Vị trí:
Phó Tổng giám đốc MPC
Giới tính:
Nam
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
26/12/1972
Nơi sinh:
Hải Phòng
Quê quán:
Hải Phòng
Điện thoại cơ quan:
0780. 3581 979
Trình độ văn hóa:
hệ 12/12
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Kinh tế
Chức vụ hiện tại:
Phó Tổng giám đốc MPC
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Lê Văn Quang Anh trai 383,064
Biến động tài sản

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam