Thứ hạng

Tên

Doanh nghiệp niêm yết

Mã CK

Tài sản (**)

Năm sinh

Cư trú

Trình độ

1

Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT

FPT

2.354

1956

Hà Nội

Tiến sỹ

2

Lê Quang Tiến - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc

Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT

FPT

1.706

1958  

Hà Nội

MBA

3

Bùi Quang Ngọc - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc

Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT

FPT

1.193

1956

Hà Nội

Tiến sỹ

4

Lê Văn Quang - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc

Công ty cổ phần Thuỷ sản Minh Phú

MPC

1.146

1958

TP HCM

10/10

5

Chu Thị Bình - Phó tổng giám đốc

Công ty cổ phần Thuỷ sản Minh Phú

MPC

1.146

1964

Cà Mau

Trung cấp

6

Hoàng Minh Châu - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc

Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT

FPT

937,2

1958

TP HCM

MBA

7

Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc SSI - Uỷ viên HĐQT VSH - Uỷ viên HĐQT PAN (*)

Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

Công ty cổ phần thuỷ điện Vĩnh Sơn Sông Hinh

Công ty cổ phần xuyên Thái Bình dương

SSI  PAN  VSH

909,6

1962

Hà Nội

Đại học

8

Đỗ Cao Bảo – Thành viên HĐQT

Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT

FPT

891,6

1957

Hà Nội

Đại học

9

Nguyễn Thị Mai Thanh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc REE. Thành viên HĐQT STB (*) (***)

Công ty cổ phần Cơ điện lạnh

Ngân hàng cổ phần Sài Gòn Thương Tín

REE STB

887,4

1952

TP HCM

Đại học

10

Trần Kim Thành - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành KDC. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành NKD (*)

Công ty cổ phần Kinh Đô

Công ty cổ phần Kinh Đô Miền Bắc

KDC  NKD

836,2

1960

TP HCM

Đại học

11

Nguyễn Xuân Sơn - Thành viên HĐQT (***)

Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ dầu khí

PVD

798,5

1959

Vũng Tàu

12/12

12

Nguyễn Phương Anh - con Chủ tịch HĐQT Đặng Thị Hoàng Yến

Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Tân Tạo

ITA

743,4

-

-

-

13

Đàm Hải Giang - Thành viên HĐQT (***)

Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ dầu khí

PVD

734,8

1972

Hà Nội

Thạc sỹ

14

Nguyễn Hồng Nam - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc SSI - em Nguyễn Duy Hưng - thành viên HĐQT PVD (*)

Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ dầu khí

SSI  PVD

703,6

1967

TP HCM

Thạc sỹ

15

Đặng Ngọc Lan - vợ ông Nguyễn Đức Kiên - Phó Chủ tịch HĐQT

Ngân hàng cổ phần Á Châu

ACB

677,7

-

-

-

16

Nguyễn Đức Kiên - Phó Chủ tịch HĐQT

Ngân hàng cổ phần Á Châu

ACB

619

1964

Hà Nội

Đại học

17

Phan Ngô Tống Hưng - Phó chủ tịch HĐQT

Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT

FPT

589,1

1961

Hà Nội

MBA

18

Nguyễn Thành Nam - Thành viên HĐQT

Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT

FPT

588,8

1961

Hà Nội

Tiến sỹ

19

Trương Thanh Thanh - Phó chủ tịch HĐQT

Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT

FPT

576,8

1951

TP HCM

Đại học

20

Trương Đình Anh - Thành viên HĐQT

Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT

FPT

568,4

1970

TP HCM

Đại học

21

Đặng Hồng Anh - Thành viên HĐQT

Ngân hàng cổ phần Sài Gòn Thương Tín

STB

558,6

1980

TP HCM

Đại học

22

Trần Hùng Huy - thành viên HĐQT, con trai Chủ tịch HĐQT Trần Mộng Hùng

Ngân hàng cổ phần Á Châu

ACB

543,9

1978

TP HCM

Đại học

23

Nguyễn Điệp Tùng - Thành viên HĐQT

Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT

FPT

527

1968

Hà Nội

Đại học

24

Trần Lệ Nguyên - Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc

Công ty cổ phần Kinh Đô

KDC

525,4

1968

TP HCM

Đại học

25

Hoàng Nam Tiến - Thành viên HĐQT

Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT

FPT

521,6

1969

Hà Nội

Đại học

26

Lê Thị Dịu Minh - Thành viên HĐQT

Công ty cổ phần Thuỷ sản Minh Phú

MPC

474

1986

TP HCM

12/12
Đang học ĐH ở Mỹ

27

Bùi Sỹ Tuấn - Trưởng ban Kiểm soát

Công ty cổ phần Thuỷ sản Minh Phú

MPC

473,2

1971

Cà Mau

Đại học

28

Nguyễn Minh Sơn - Thành viên Ban Kiểm soát

Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT

FPT

466,3

1958

TP HCM

Đại học

29

Lê Văn Điệp - Thành viên HĐQT - Phó giám đốc Tài chính

Công ty cổ phần Thuỷ sản Minh Phú

MPC

462,3

1972

Cà Mau

12/12

30

Nguyễn Thị Kim Thanh - vợ Tổng giám đốc Đặng Thành Tâm

Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Tân Tạo

ITA

          460,6

-

-

-

31

Trần Mộng Hùng -Chủ tịch HĐQT

Ngân hàng cổ phần Á Châu

ACB

450

1953

TP HCM

Đại học

32

Đặng Văn Thành - Chủ tịch HĐQT

Ngân hàng cổ phần Sài Gòn Thương Tín

STB

          444,7

1960

TP HCM

Đại học

33

Hoàng Thị Kim Tuyến - Mẹ Tổng giám đốc Đặng Thành Tâm

Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Tân Tạo

ITA

          416,8

-

-

-

34

Nguyễn Ngọc Hải - Chồng bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc REE, thành viên HĐQT STB (*)

Công ty cổ phần Cơ điện lạnh

Ngân hàng cổ phần Sài Gòn Thương Tín

REE
+STB

          391,7

-

-

-

35

Đặng Thành Tâm - Tổng giám đốc

Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Tân Tạo

ITA

          371,7

1964

TP HCM

Đại học

36

Đặng Thị Hoàng Yến - Chủ tịch HĐQT

Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Tân Tạo

ITA

          371,7

1959

TP HCM

Đại học

37

Trần Quốc Hoài - Thành viên Ban Kiểm soát

Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT

FPT

360

1970

TP HCM

Đại học

38

Trần Phú Mỹ - Em ông Trần Mộng Hùng, Chủ tịch HĐQT

Ngân hàng cổ phần Á Châu

ACB

332,8

-

-

-

39

Trần Đặng Thu Thảo - Con ông Trần Mộng Hùng, Chủ tịch HĐQT

Ngân hàng cổ phần Á Châu

ACB

305,3

-

-

-

40

Lê Thế Hùng - Trưởng Ban Kiểm soát

Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT

FPT

282,2

1958

Hà Nội

Tiến sỹ

41

Đặng Thị Hồng Phương - Ủy viên HĐQT

Công ty cổ phần Thuỷ điện Vĩnh Sơn Sông Hinh

VSH

254

1957

-

MBA

42

Trần Văn Ngọc - Thành viên HĐQT

Ngân hàng cổ phần Sài Gòn Thương Tín

STB

247,8

1952

TP HCM

Cao đẳng

43

Pang Tee Chiang - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Công ty cổ phần Thực phẩm Quốc tế

IFS

238,5

1945

Malaysia

-

44

Nguyễn Mạnh Hùng – Em ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

SSI

232,4

-

-

-

45

Nguyễn Khắc Thành – Thành viên Ban Kiểm soát

Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư công nghệ FPT

FPT

231,8

1964

Hà Nội

Tiến sỹ

46

Huỳnh Bích Ngọc - Vợ Chủ tịch HĐQT Đặng Văn Thành

Ngân hàng cổ phần Sài Gòn Thương Tín

STB

197,9

-

-

-

47

Đặng Thu Thuỷ - vợ ông Trần Mộng Hùng, Chủ tịch HĐQT

Ngân hàng cổ phần Á Châu

ACB

195

-

-

-

48

Vương Ngọc Xiềm - Phó tổng giám đốc KDC, Phó Tổng giám đốc NKD (*)

Công ty cổ phần Kinh Đô

Công ty cổ phần Kinh Đô Miền Bắc

KDC NKD

192,5

1962

TP HCM

12/12 

49

Vương Bửu Linh - Phó tổng giám đốc KDC, Phó tổng giám đốc NKD (*)

Công ty cổ phần Kinh Đô

Công ty cổ phần Kinh Đô Miền Bắc

KDC NKD

192,5

1965 

TP HCM

Đại học 

50

Nguyễn Thị Phương - Thành viên Ban Kiểm soát

Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT

FPT

191

1956

TP HCM

Đại học

51

Huỳnh Quế Hà - Phó chủ tịch HĐQT

Ngân hàng cổ phần Sài Gòn Thương Tín

STB

187,2

1969

TP HCM

MBA

52

Đặng Thị Hoàng Phượng - Ủy viên HĐQT

Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Tân Tạo

ITA

185,9

1969

TP HCM

12/12

53

Trần Quang Nghị - Ủy viên HĐQT

Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức

TDH

179,7

1960

TP HCM

Đại học

54

Đặng Huỳnh Ức My - Con Chủ tịch HĐQT Đặng Văn Thành

Ngân hàng cổ phần Sài Gòn Thương Tín

STB

166,8

-

-

-

55

Hồ Thị Phương Thảo – Con dâu Chủ tịch HĐQT Đặng Văn Thành

Ngân hàng cổ phần Sài Gòn Thương Tín

STB

          166,4

-

-

-

56

Lê Viết Hải - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hoà Bình

HBC

156,3

1958

TP HCM

Đại học

57

Nguyễn Thuý Lan - Em ông Nguyễn Đức Kiên - Phó Chủ tịch HĐQT

Ngân hàng cổ phần Á Châu

ACB

153,1

-

-

-

58

Nguyễn Thuỳ Hương - Em ông Nguyễn Đức Kiên - Phó Chủ tịch HĐQT

Ngân hàng cổ phần Á Châu

ACB

153,1

-

-

-

59

Chu Thị Thanh Hà - Vợ ông Lê Thế Hùng, thành viên Ban Kiểm soát

Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT

FPT

148,8

-

-

-

60

Huỳnh Thanh Thuỷ - Thành viên HĐQT

Ngân hàng cổ phần Á Châu

ACB

143,2

1957

TP HCM

Đại học

61

Bùi Quang Mẫn - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Công ty cổ phần giấy Viễn Đông

VID

117,4

1959

TP HCM

12/12

62

Trần Thị Tiến - mẹ ông Trần Quang Nghị - Ủy viên HĐQT

Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức

TDH

115,2

-

-

-

63

Nguyễn Văn Kiệm - Chủ tịch (***)

Công ty cổ phần Than Núi Béo

NBC

111,1

1954

Hà Nội

Đại học

64

Lê Chí Hiếu - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức

TDH

103,1

1957

TP HCM

Thạc sỹ

65

Trịnh Văn Tuấn - Ủy viên HĐQT

Công ty cổ phần Thuỷ điện Vĩnh Sơn Sông Hinh

VSH

101,6

1965

-

Đại học

66

Phạm Đỗ Quế Hương - Con ông Phạm Trung Cang, Phó chủ tịch HĐQT

Ngân hàng cổ phần Á Châu

ACB

94,1

-

-

-

67

Phạm Đỗ Can Trường - con ông Phạm Trung Cang Phó chủ tịch HĐQT

Ngân hàng cổ phần Á Châu

ACB

94,1

-

-

-

68

Lê Viết Hưng - Uỷ viên HĐQT.

Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hoà Bình

HBC

91,2

1955

TP HCM

Đại học

69

Nguyễn Thị Kim Xuân - Chủ tịch HĐQT

Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Thuỷ Sản

ICF

85,9

1959

TP HCM

12/12

70

Phạm Trung Cang - Phó Chủ tịch HĐQT

Ngân hàng cổ phần Á Châu

ACB

83,8

1954

TP HCM

Đại học

71

Nguyễn Thị Thu - Phó chủ tịch kiêm Phó tổng giám đốc

Công ty cổ phần giấy Viễn Đông

VID

83,7

1959

TP HCM

12/12

72

Phạm Đình Kháng - Phó tổng giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT

Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức

TDH

81,6

1956

TP HCM

Đại học

73

Nguyễn Công Lý - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Công ty cổ phần Tấm lợp Vật liệu xây dựng Đồng Nai

DCT

81

1961

TP HCM

Đại học

74

Đỗ Thị Quế Thanh - vợ ông Phạm Trung Cang, Phó chủ tịch HĐQT

Ngân hàng cổ phần Á Châu

ACB

80,5

-

-

-

75

Huỳnh Tấn Thanh - cha bà Huỳnh Thanh Thuỷ, thành viên HĐQT

Ngân hàng cổ phần Á Châu

ACB

80,4

-

-

-

76

Chu Văn An - Phó tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT

Công ty cổ phần Thuỷ sản Minh Phú

MPC

79

1953

Cà Mau

Đại học

77

Phan Thị Thanh Tú - Vợ ông Trần Tiến Dũng, Uỷ viên HĐQT (***)

Công ty cổ phần Đầu tư đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà

SJS

76

-

-

-

78

Nguyễn Huỳnh Thanh Thanh - Con bà Huỳnh Thanh Thuỷ, thành viên HĐQT

Ngân hàng cổ phần Á Châu

ACB

71,9

-

-

-

79

Đinh Thị Hồng Nhung - Vợ ông Trần Thanh Kiên, Giám đốc khối đầu tư và bảo lãnh phát hành

Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

SSI

71,9

-

-

-

80

Phạm Văn Mẹo - Em ông Phạm Trung Cang, Phó Chủ tịch HĐQT

Ngân hàng cổ phần Á Châu

ACB

64,7

-

-

-

81

Lê Nguyệt Ánh - Con ông Lê Vũ Kỳ, Phó Tổng giám đốc

Ngân hàng cổ phần Á Châu

ACB

64,1

-

-

-

82

Nguyễn Thị Thanh Ngọc - Vợ ông Trịnh Kim Quang, thành viên HĐQT

Ngân hàng cổ phần Á Châu

ACB

63,5

-

-

-

83

Nguyễn Huỳnh Thanh Trang - Con bà Huỳnh Thanh Thuỷ, thành viên HĐQT

Ngân hàng cổ phần Á Châu

ACB

59,5

-

-

-

84

Bùi Văn Nghệ - Cổ đông sáng lập

Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hoà Bình

HBC

            58,9

-

TP HCM

­-

85

Hà Thị Thanh Vân - Vợ Nguyễn Hồng Nam, ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc

Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

SSI

50,6

-

-

-

86

Nguyễn Vân Hương - Giám đốc Phát triển Kinh doanh

Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

SSI

50,2

1960

-

Đại học

87

Nguyễn Thị Thanh Hà - Giám đốc Tài chính

Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

SSI

50,2

1970

-

Thạc sỹ

88

Trần Thị Quý - Vợ ông Lương Trọng Diệp, Phó tổng giám đốc PVD

Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ dầu khí

PVD

50,1

-

-

-

89

Phan Văn Nguyện - Ủy viên HĐQT

Công ty cổ phần Thuỷ điện Vĩnh Sơn Sông Hinh

VSH

49,6

1958

Bình Định

Đại học

90

Nguyễn Duy Hùng - Tổng giám đốc

Công ty cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu khí VINASHIN

VSP

48,2

1956

-

Đại học

91

Phan Ngọc Diệp - Tổng giám đốc

Công ty cổ phần Đầu tư đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà

SJS

47,3

1959

Hà Nội

Đại học

92

Trần Đức Thọ - Phó Tổng giám đốc

Công ty cổ phần Đầu tư đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà

SJS

46,8

1966

Hà Nội

Đại học

93

Trần Tiến Dũng - Ủy viên HĐQT

Công ty cổ phần Đầu tư đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà

SJS

46,7

1958

Hà Nội

Đại học

94

Phạm Quốc Thắng - Em ông Phạm Đình Kháng, Phó tổng giám đốc

Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức

TDH

46,3

-

-

-

95

Trần Hoàng Nghĩa - chồng bà  Mai Trúc Giang, Kế toán trưởng

Công ty cổ phần giấy Viễn Đông

VID

45,6

-

-

-

96

Phạm Thị Xuân Tươi - Cổ đông sáng lập

Công ty cổ phần giấy Viễn Đông

VID

45,5

-

Đồng Tháp

-

97

Lê Thị Cúc - Vợ ông Nguyễn Thanh Toại - Phó tổng giám đốc

Ngân hàng cổ phần Á Châu

ACB

45

-

-

-

98

Phạm Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT

Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

SSI

44,5

1969

­-

Đại học

99

Vũ Hồng Sự - Kế toán trưởng

Công ty cổ phần Đầu tư đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà

SJS

44,2

1966

Hà Nội

Thạc sỹ

100

Lê Trà My - cổ đông sáng lập

Công ty cổ phần Xuyên Thái Bình

PAN

43,8

-

Hà Nội

-

Chú thích:      

- Nguồn dữ liệu: Bản cáo bạch của các công ty niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP HCM và Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- (*): Nắm giữ cổ phần tại nhiều công ty khác nhau đang niêm yết trên sàn

- (**): Tổng trị giá cổ phiếu nắm giữ tính theo giá cuối ngày 29/12/2006. Đơn vị: tỷ đồng

- (***): Cáo bạch không nêu rõ sở hữu cá nhân hay đại diện vốn

- (-): Không có thông tin trong cáo bạch

 
© 
®