Nguyễn Thái Nga

Ủy viên HĐQT DQC

Mã CK: DQC

Vị trí : 80

Vị trí năm ngoái: 101

Tài sản: 157,695

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Thái Nga
Vị trí:
Ủy viên Hội đồng quản trị DQC
Giới tính:
Nữ
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
13/01/1984
Nơi sinh:
Tp. Hồ Chí Minh
Quê quán:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
Chức vụ hiện tại:
Ủy viên Hội đồng quản trị DQC
Chức vụ tại tổ chức khác:
Không
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Hồ Quỳnh Hưng Chú 20,146
Hồ Thị Kim Thoa Mẹ 39,180
Nguyễn Thái Quỳnh Lê Em gái 44,706
Biến động tài sản

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam