Đỗ Cao Bảo

Ủy viên HĐQT FPT

Mã CK: FPT

Vị trí : 81

Vị trí năm ngoái: 74

Tài sản: 155,627

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Đỗ Cao Bảo
Vị trí:
Ủy viên Hội đồng quản trị FPT
Giới tính:
Nam
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
18/06/1957
Nơi sinh:
Thanh Trì, Hà Nội
Quê quán:
Nam Trung, Tiền Hải, Thái Bình
Điện thoại cơ quan:
(84-4) 8 560 300
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Toán điều khiển, Học viện Kỹ thuật Quân sự Việt Nam, năm 1984
Chức vụ hiện tại:
Ủy viên Hội đồng quản trị FPT
Chức vụ tại tổ chức khác:
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin FPT (FIS)
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Nguyễn Thị Dư Vợ 0,283
Biến động tài sản

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam