Nguyễn Huy Hiếu

Ủy viên HĐQT DRC

Mã CK: DRC

Vị trí : 31

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 465,214

Biến động tài sản

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam