Đặng Thành Duy

Phó TGĐ VNS; Con ông Đặng Phước Thành_Chủ tịch HĐQT VNS

Mã CK: VNS

Vị trí : 65

Vị trí năm ngoái: 42

Tài sản: 201,496

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Đặng Thành Duy
Vị trí:
Ủy viên Hội đồng quản trị CLS - Phó Tổng giám đốc VNS
Giới tính:
Nam
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
1984
Nơi sinh:
Quê quán:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam