Liu Cheng Min

Chủ tịch HĐQT TKU

Mã CK: TKU

Vị trí : 56

Vị trí năm ngoái: 836

Tài sản: 235,898

Biến động tài sản

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam