Trương Thị Lệ Khanh

Tổng giám đốc VHC - Chủ tịch HĐQT VHC

Mã CK: VHC

Vị trí : 11

Vị trí năm ngoái: 19

Tài sản: 1.727,298

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Trương Thị Lệ Khanh
Vị trí:
Chủ tịch Hội đồng quản trị VHC - Tổng giám đốc VHC
Giới tính:
Nữ
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
1961
Nơi sinh:
An Giang
Quê quán:
An Giang
Điện thoại cơ quan:
(08) 8.381.087
Trình độ văn hóa:
12/12
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Kinh tế - Đại học TCKT TP.HCM
Chức vụ hiện tại:
Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam