Nguyễn Ngọc Hải

Chồng bà Nguyễn Thị Mai Thanh_Tổng giám đốc REE - Chủ tịch HĐQT REE

Mã CK: REE

Vị trí : 35

Vị trí năm ngoái: 28

Tài sản: 414,762

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Ngọc Hải
Vị trí:
CHỒNG bà Nguyễn Thị Mai Thanh
Giới tính:
Nam
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Nguyễn Thị Mai Thanh Vợ 294,293
Biến động tài sản

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam