Đỗ Hữu Hậu

Ủy viên HĐQT HHS; Con ông Đỗ Hữu Hạ_Chủ tịch HĐQT HHS

Mã CK: HHS

Vị trí : 74

Vị trí năm ngoái: 51

Tài sản: 168,071

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Đỗ Hữu Hậu
Vị trí:
Ủy viên Hội đồng quản trị HHS
Giới tính:
Nam
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
19/12/1984
Nơi sinh:
Hải Phòng
Quê quán:
Minh Tân, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng
Điện thoại cơ quan:
0908 858 888
Trình độ văn hóa:
12/12
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Kinh tế
Chức vụ hiện tại:
Ủy viên Hội đồng quản trị HHS
Chức vụ tại tổ chức khác:
Tổng giám đốc Công ty cổ phần thương mại Hưng Việt
Biến động tài sản

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam