Lê Thị Thúy Hải

Vợ ông Đặng Quốc Dũng_Ủy viên HĐQT NTP

Mã CK: NTP

Vị trí : 63

Vị trí năm ngoái: 2825

Tài sản: 214,369

Biến động tài sản

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam