Trầm Trọng Ngân

Con ông Trầm Bê_Phó Chủ tịch HĐQT STB - Ủy viên HĐQT BCI

Mã CK: STB

Vị trí : 17

Vị trí năm ngoái: 14

Tài sản: 984,960

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Trầm Trọng Ngân
Vị trí:
CON ông Trầm Bê
Giới tính:
Nam
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Hoa
Năm sinh:
1981
Nơi sinh:
 
Quê quán:
Trung Quốc
Điện thoại cơ quan:
 
Trình độ văn hóa:
 
Trình độ chuyên môn:
 
Chức vụ hiện tại:
 
Chức vụ tại tổ chức khác:
 
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỷ đồng)
Trầm Khải Hòa Em ruột 408,239
Trầm Bê Cha 44,772
Trầm Thuyết Kiều Em ruột 61,745
Biến động tài sản

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam