Phan Thị Thu Thủy

Vợ ông Trần Lê Quân_Ủy viên HĐQT MWG

Mã CK: MWG

Vị trí : 94

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 141,342

Biến động tài sản

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam