Trần Thanh Phong

Phó Chủ tịch HĐQT NLG

Mã CK: NLG

Vị trí : 86

Vị trí năm ngoái: 78

Tài sản: 149,092

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Trần Thanh Phong
Vị trí:
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị NLG
Giới tính:
Nam
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
22/02/1966
Nơi sinh:
Tp. HCM
Quê quán:
Tp. HCM
Điện thoại cơ quan:
(08) 54 16 17 18
Trình độ văn hóa:
12/12
Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư Xây dựng MBA Quản trị Kinh doanh
Chức vụ hiện tại:
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị NLG
Chức vụ tại tổ chức khác:
Thành viên HĐQT - Công ty Cổ phần Nam Long VCD Thành viên HĐQT - Công ty CP Phát triển Nam Long Thành viên HĐTV - Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại Nguyên Sơn Chủ tịch HĐTV - Công ty TNHH Phát triển Gamuda - Namlong
Biến động tài sản

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam