Chủ nhật, 4/6/2023

Nhà đầu tư làm gì khi cổ phiếu bị hủy niêm yết?

Nhà đầu tư vẫn được giao dịch đối với cổ phiếu bị hủy niêm yết chuyển sàn, hoặc yêu cầu công ty cấp sổ cổ đông nếu hủy niêm yết không chuyển sàn.

Cổ phiếu bị hủy niêm yết là cổ phiếu không còn được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán trước đó như HSX, HNX, không được chuyển sàn hoặc có thể chuyển xuống Upcom để đảm bảo tính thanh khoản.

Theo quy định của pháp luật, hai trường hợp hủy niêm yết cổ phiếu gồm:

Hủy niêm yết tự nguyện: Doanh nghiệp tự nguyện hủy niêm yết nếu trên 50% số phiếu biểu quyết của cổ đông (không phải là cổ đông lớn) tán thành hủy niêm yết. Sau khi có quyết định chấp thuận của Sở Giao dịch Chứng khoán tối thiểu 2 năm, việc hủy niêm yết tự nguyện sẽ được thực thi.

Ví dụ: CTCP Xây dựng Hạ tầng CII (mã chứng khoán CEE) xin tự nguyện hủy niêm yết trên HOSE để chuyển về Upcom.

Hủy niêm yết bắt buộc: Khi các mã cổ phiếu này không đáp ứng đủ điều kiện, quy định cho việc niêm yết chứng khoán (theo Nghị định 155 của Chính phủ). Một số lý do thường gặp dẫn đến việc cổ phiếu bị hủy niêm yết bắt buộc là vi phạm về luật chứng khoán, không hoạt động kinh doanh từ một năm trở lên, kết quả sản xuất kinh doanh bị thua lỗ trong 3 năm liên tục, vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin...

Ví dụ như trường hợp gần 710 triệu cổ phiếu FLC bị hủy niêm yết bắt buộc từ ngày 20/2 do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin. Cụ thể, Tập đoàn FLC không công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và chưa chọn được đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2022.

Khi cổ phiếu bị hủy niêm yết, nhà đầu tư vẫn được đảm bảo về giá trị sở hữu cổ phiếu, nhưng giá trị tài sản của cổ phiếu và tính thanh khoản có thể bị ảnh hưởng. Vấn đề lớn nhất của các cổ đông nhỏ là rất khó chuyển số cổ phiếu đang nắm giữ thành tiền mặt. Do vậy, không ít nhà đầu tư lúng túng và khó kiểm soát tâm lý đầu tư ở giai đoạn này.

Trong trường hợp cổ phiếu bị hủy niêm yết không chuyển sàn, nhà đầu tư nên liên hệ với doanh nghiệp và đề nghị cấp sổ cổ đông, xem lại các chính sách thu mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp nếu có.

Trường hợp cổ phiếu bị hủy niêm yết chuyển sàn, xuống sàn thấp hơn như Upcom, nhà đầu tư vẫn được giao dịch tại sàn mới, nhưng tính thanh khoản sẽ thấp do giá trị cổ phiếu đã giảm.

Ngoài ra, nhà đầu tư cũng có thể tiếp tục nắm giữ đối với những cổ phiếu có khả năng phục hồi. Tuy nhiên, khả năng phục hồi đối với những cổ phiếu này là khó, bởi trên thực tế, các công ty mà có cổ phiếu huỷ niêm yết và phải rời khỏi sàn thường là những công ty làm ăn thua lỗ liên tục nhiều năm, thông tin thiếu minh bạch.

Để bảo vệ chính mình, nhà đầu tư không nên mua những cổ phiếu của những doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, không minh bạch, có dấu hiệu làm giá, hoặc đang trong diện kiểm soát...

Bạn cần tư vấn gì?