Thứ năm, 6/10/2022

Đường EMA là gì?

Đường EMA là một trong những loại đường trung bình động được sử dụng phố biến nhất trong phân tích kỹ thuật.

Đường EMA là viết tắt của Exponential Moving Average, hay còn được gọi là đường trung bình động luỹ thừa.

Đây là một công cụ phân tích kỹ thuật phản ánh sự biến động giá được tính theo cấp số nhân, qua đó giúp nhà đầu tư xác định được sự biến động giá một cách chuẩn xác hơn và giảm thiểu được tình trạng nhiễu giá so với đường trung bình động thông thường.

Công thức tính EMA:

EMA(t) = P(t) x K + EMA(t-1) x (1 – K)

Trong đó:

- P(t) là giá đóng cửa cổ phiếu ngày hôm nay.

- K là hệ số làm mượt được tính = 2/(1+N) với N là số chu kỳ (5 ngày, 10 ngày, 20 ngày, ....).

- EMA(t) là giá trị EMA hôm nay.

- EMA(t-1) là giá trị EMA phiên trước đó.

Sự di chuyển của đường EMA phản ánh xu hướng dịch chuyển của giá, thông qua đó nhà đầu tư nắm bắt tình hình xu hướng giá ngay thời điểm hiện tại.

Đường EMA dốc lên thể hiện giá đang đi lên, thị trường trong xu hướng tăng. Ngược lại, đường EMA dốc xuống thể hiện giá đang đi xuống, thị trường trong xu hướng giảm. Đường EMA nằm ngang đồng nghĩa với giá cũng đi ngang, thị trường trong trạng thái sideway.

Tùy vào khung thời gian nhà đầu tư lựa chọn sử dụng để phân tích, từ đó mới có thể chọn dùng đường EMA phù hợp. Đường EMA được phân ra theo 2 khung thời gian, gồm có:

- EMA chậm hay EMA dài hạn như: EMA50, EMA100 và EMA200, tương ứng với chu kỳ là 50, 100 và 200.

- EMA nhanh hoặc EMA ngắn hạn như EMA10 và EMA20, tương ứng với chu kỳ là 10 và 20.

Theo đó, nếu đường giá cắt lên trên đường EMA ngắn hạn, khả năng cao giá đang vào xu hướng tăng trong ngắn hạn. Ngược lại, nếu đường giá cắt xuống dưới đường EMA thì giá có xu hướng giảm trong thời gian tới. Phương pháp này cũng được áp dụng đối với chu kỳ dài.

Đường EMA20 (màu đỏ) và đường EMA50 (màu xanh). Ảnh: TradingView

Đường EMA20 (màu đỏ) và đường EMA50 (màu xanh). Ảnh: TradingView

Ngoài ra, nhà đầu tư cũng có thể giao dịch dựa vào tín hiệu cắt của 2 đường EMA. Theo đó, nếu đường EMA ngắn hạn cắt lên trên đường EMA dài hạn đang hướng lên, khả năng giá chuẩn bị vào xu hướng tăng mạnh, nhà đầu tư cân nhắc đặt lệnh mua. Mặt khác, nếu đường EMA ngắn hạn cắt xuống dưới đường EMA dài đang hướng xuống, dự báo xu hướng giảm mạnh của giá.

Giống như các công cụ phân tích kỹ thuật khác, EMA không thể dự báo chính xác hoàn toàn. Trong một thị trường đi ngang và xu hướng không rõ ràng, chỉ báo này có thể đưa ra những tín hiệu giả khiến nhầm lẫn. Theo đó, nhà đầu tư nên kết hợp cùng các loại chỉ báo khác để có thể đưa ra những quyết định chính xác nhất.

Bạn cần tư vấn gì?