Thứ bảy, 23/1/2021

'Sửa đổi điều lệ Đảng hay không sẽ do Đại hội XIII quyết định'

Đại hội XIII sẽ xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng hay giữ như hiện hành; số lượng các "trường hợp đặc biệt" được đề cử vào Trung ương khóa mới..., là những câu hỏi được nêu trong cuộc họp báo chiều 22/1.

Đại hội XIII

'Thông tin toàn diện nội dung Đại hội XIII đến người dân'

'Nhiệm kỳ tới tiếp tục đẩy mạnh chống tham nhũng'