Chủ nhật, 24/1/2021
Đại hội XIII

Hoàn tất chuẩn bị cho ngày khai mạc Đại hội XIII

Gặp mặt 125 đại biểu Quân đội dự Đại hội XIII