Thứ hai, 29/5/2023

Copy Trade là gì trong chứng khoán?

Copy trade là thuật ngữ trong hoạt động giao dịch chứng khoán, có thể hiểu đơn giản là công cụ giúp nhà đầu tư sao chép giao dịch của một người khác.

Với phương thức này, bạn sẽ mua / bán bằng cách sao chép cách giao dịch mà một nhà đầu tư khác thực hiện, thường là nhà đầu tư chuyên nghiệp hoặc có trình độ.

Mục đích của Copy trade là thu lợi nhuận từ những quyết định đầu tư đúng đắn của người khác, mà không cần tốn thời gian hay công sức nghiên cứu thị trường. Nếu họ thu lợi nhuận, bạn cũng sẽ có lợi nhuận. Nhưng không có gì đảm bảo, bởi ngay cả những nhà giao dịch giỏi nhất cũng mắc sai lầm. Do đó, nếu bạn sao chép vị thế giao dịch của họ, khi họ thua lỗ, bạn cũng sẽ gặp tình trạng tương tự.

Copy trade có thể phân ra thành nhiều hình thức khác nhau, gồm tự động, bán tự động và thủ công.

Trong đó, copy trade tự động là tất cả hoạt động được thực hiện trên tài khoản của người bạn sao chép sẽ tự động được thực hiện trên tài khoản của bạn.

Bán tự động có nghĩa là bạn sẽ nhận thông báo về các hoạt động được thực hiện trên tài khoản chính dựa trên các tín hiệu đã chọn và bạn có thể chọn những gì cần sao chép. Sao chép thủ công là bạn tự quyết định sẽ sao chép ai và giao dịch nào được sao chép - hình thức phù hợp với những nhà giao dịch có nhiều kinh nghiệm.

Tại Việt Nam, một số công ty chứng khoán đã cung cấp tính năng copy trade cho nhà đầu tư.

Công ty chứng khoán Kỹ thương (TCBS) đưa ra công cụ iCopy để giúp nhà đầu tư (iCopier) tự động sao chép tức thời các giao dịch của một nhà đầu tư (iTrader) mà họ chọn lựa. Theo TCBS, sau khi chọn một được nhà đầu tư muốn sao chép, iCopier sẽ được hệ thống tự động sao chép tức thời mỗi khi iTrader đặt lệnh và giao dịch (mua hoặc bán) chứng khoán thành công. Hiện TCBS cung cấp dịch vụ này với cổ phiếu và chứng khoán phái sinh.

Giữa năm 2022, Công ty chứng khoán MB (MBS) đã đưa ra dịch vụ Copy Trade với tên gọi Copi24. Nhà đầu tư dùng Copi24 thì phải dùng một tiểu khoản riêng tách khỏi tài khoản chính. Cách thức hoạt động của Copi24 cũng tương tự những công ty khác, tài khoản của nhà đầu tư cá nhân (Copier) sẽ thực hiện lệnh theo tài khoản Leader (Cá nhân sở hữu Chiến lược đầu tư). Giá trị ủy thác tối thiểu là 10 triệu đồng. Copier sẽ phải trả phí ủy thác cho MBS bao gồm phí quản lý tiểu khoản uỷ thác theo chiến lược đầu tư (2%/năm x NAV tiểu khoản ủy thác) và phí thưởng theo thông báo từng thời kỳ.

Bạn cần tư vấn gì?