Chủ nhật, 4/6/2023

Đơn vị yết giá chứng khoán là gì?

Đơn vị yết giá chứng khoán là mức giá tối thiểu theo quy định trong đặt giá chứng khoán, có thể tác động đến tính thanh khoản thị trường.

Đơn vị yết giá được áp dụng trong việc định giá một cổ phiếu hoặc chứng chỉ quỹ. Ví dụ, đơn vị yết giá nhỏ nhất tại Thái Lan, Đài Loan khoảng 7 đồng, Singapore 16 đồng, Hàn Quốc 19 đồng.

Thông thường, đơn vị yết giá chỉ áp dụng đối với các giao dịch khớp lệnh, giao dịch thỏa thuận thường không quy định đơn vị yết giá.

Quy định về đơn vị yết giá chứng khoán tại các sở giao dịch chứng khoán của Việt Nam:

- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE):

+ Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng:

Mức giá Đơn vị yết giá
Dưới 10.000 đồng 10 đồng
Từ 10.000 đồng đến 49.950 đồng 50 đồng
Cao hơn hoặc bằng 50.000 đồng 100 đồng

+ Đối với chứng chỉ quỹ ETF: Áp dụng đơn vị yết giá 10 đồng cho tất cả các mức giá.

Ví dụ:

- Cổ phiếu BID niêm yết trên sàn HOSE có mức giá cuối là 44.25 (một cổ phiếu BID có giá 44.250 đồng). Theo quy định của HOSE, đơn vị yết giá của cổ phiếu này là 50 đồng. Nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua hoặc bán với giá tăng (hoặc giảm) 50 đồng, như các mức giá: 44.20, 44.15 hoặc 44.30, 44.35, 44.40...

Theo quy định của HOSE, đơn vị yết giá của cổ phiếu có giá dưới 50.000 đồng là 50 đồng.

Theo quy định của HOSE, đơn vị yết giá của cổ phiếu có giá dưới 50.000 đồng là 50 đồng.

- Với cổ phiếu mức giá dưới 10.000 đồng, ví dụ PTL có giá 4.03 (một cổ phiếu PTL có giá 4.030 đồng), đơn vị yết giá là 10 đồng. Nhà đầu tư có thể đặt lệnh bán với mức giá tăng (giảm 10 đồng) mỗi cổ phiếu, như 4.04 hoặc 4.02;...

Đơn vị yết giá của cổ phiếu có mức giá dưới 10.000 đồng niêm yết tại HOSE là 10 đồng.

Đơn vị yết giá của cổ phiếu có mức giá dưới 10.000 đồng niêm yết tại HOSE là 10 đồng.

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX):

+ Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng:

Mức giá Đơn vị yết giá
Tất cả 100 đồng

+ Đối với chứng chỉ quỹ ETF: Áp dụng đơn vị yết giá một đồng cho tất cả các mức giá.

Ví dụ: Cổ phiếu BKC có giá 9.70 (một cổ phiếu BKC có giá 9.700 đồng). Nhà đầu tư có thể đặt lệnh bán ở mức giá tăng (giảm) 100 đồng: 9.80 hoặc 9.90; 10.00...

HNX quy định đơn vị yết giá đối tất cả cổ phiếu là 100 đồng.

HNX quy định đơn vị yết giá đối tất cả cổ phiếu là 100 đồng.

Với đơn vị yết giá hẹp, nhà đầu tư sẽ có nhiều lựa chọn đặt lệnh, giúp thị trường tăng thanh khoản vì bước giá càng nhỏ, nhà đầu tư càng dễ mua bán, nhất là đối với các mã có thị giá thấp. Tuy nhiên, lệnh giao dịch có thể bị dàn trải.

Ngược lại, quy định đơn vị yết giá rộng mang lại sự tập trung về mức giá, nhưng lại hạn chế sự lựa chọn mức giá của nhà đầu tư.

Bạn cần tư vấn gì?